Ett världsledande bolag inom betalningslösningar

Under de senaste 10 åren har konkurrensen mellan leverantörer av betalningslösningar vuxit massivt med flera internationella leverantörer, liksom en större konsolidering i strävan efter synergier och marknadsandelar.

Bolaget har genomgått betydande interna förändringar med en omfattande omstrukturering och en markant nedgång i både anställda och kundnöjdhetsindex. Det yttre trycket från marknaden och den turbulenta interna situationen har haft en stor inverkan på bolaget vilket resulterat i en minskning av effektiviteten, minskat orderingången och vinst. Dessutom blev en kontinuerlig sänkning av priserna ett av de viktigaste sätten att locka till sig och behålla kunder, vilket ytterligare pressade marginalerna.

ReExecute värdebidrag

Målstyrning – genom att  kunna visualisera framsteg och driva företaget mot sina viktigaste mål (MIG) med åtgärder som stöder dessa mål (Acceleration KPI) har företaget skapat ett fokus inom hela organisationen genom att koppla den övergripande strategin till den dagliga arbetsliv för ledningen, chefer och anställda.

Proaktiv affärsförmåga – genom att driva försäljningsförloppet istället för försäljningsprocessen har säljorganisationen gått från att vara reaktiv till proaktiv med stora ökningar i sin “pipe” och merförsäljning som resultat.

Intern affärsförmåga – kross-funktionella team som ansvarar för att utveckla det strategiska tjänsteerbjudandet baserat på klart definierade ansvarsområden och ett tydligt mandat och mål (MIG).

Resultat

Företaget har gått från att vara reaktiv till proaktiv i alla delar gällande målstyrning, försäljning och hur det hanterar sina kross-funktionella team. Företagets rörelseresultat ligger på + 35% över budgeten. Organisationen är mycket engagerad i sin egen utveckling och är väl bekant med strategin för att nå de ekonomiska målen, vilket främjar individuellt ägande bland varje anställd och bygger stolthet.

Fakta

  • Vinst: +35% 
  • Medarbetarindex: +3%
  • Kundnöjdhetsindex: +7%
  • Sälj “pipe”: +79%
  • Ökad försäljning: +48%