Aktieägarsidan

Ordinarie bolagsstämma 23:e juni 2021

Kallelse

Här kan du ladda ner kallelsen till ordinarie bolagsstämma 23:e juni 2021

Poströstning

Här hittar du formulär för poströstning

Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Extra bolagsstämma 30:e juni 2021

Kallelse

Här kan du ladda ner kallelsen till extra bolagsstämma 30:e juni 2021

Förslag

Här kan du ta del av styrelsen förslag till beslut om emission av aktier

Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Poströstning

Här kan du ladda ner formulär för poströstning

Revisorns yttrande

Här kan du ladda ner revisorns yttrande över styrelsens redogörelse